Kim jesteśmy

Kontrola Jakości Diagnostyki Molekularnej (QCMD) jest niezależną organizacją zajmującą się międzynarodową zewnętrzną oceną jakości (EQA) / badaniem biegłości (PT). QCMD świadczy szeroki zakres usług oceny jakości skupiający się głównie na diagnostyce molekularnej chorób zakaźnych dla ponad 2000 uczestników w ponad 120 krajach. Dalsze informacje

QCMD zajmuje się podnoszeniem jakości diagnostyki molekularnej poprzez zewnętrzną ocenę jakości (EQA), badania biegłości (PT) i inne wspierające inicjatywy dotyczące jakości. Więcej informacji

Jak działamy

Zarejestrowane laboratorium otrzymuje serię próbek zaprojektowanych tak, aby przypominały próbki o znaczeniu klinicznym i/lub oceniały specyficzne cechy testu analitycznego. Laboratorium ma obowiązek zbadać te próbki przy użyciu rutynowych testów i standardowych procedur, a także odpowiedzieć na pytania dotyczące konfiguracji laboratorium, metod i procedur testowych. Wyniki badań laboratoryjnych są przesyłane do QCMD on-line.

o zakończeniu okresu testowania przez uczestników próbek EQA laboratoria otrzymują indywidualny raport, zawierający dalsze szczegółowe informacje na temat ogólnych wyników wszystkich uczestników EQA oraz wyników na tle innych laboratoriów w ich grupie ocenianej. W stosownych przypadkach szczegółowe raporty regionalne są również dostarczane uczestniczącym krajowym organizacjom ds. jakości. Więcej informacji

Jakość jest ważna

Dla nas, międzynarodowej organizacji EQA jakość jest niezwykle ważna i QCMD jest zaangażowana w świadczenie profesjonalnych usług EQA, które skupiają się na uczestnikach programu. QCMD posiada akredytację ISO 17043. Co więcej, programy EQA oferowane przez QCMD są prowadzone zgodnie ze ścisłym Kodeksem Postępowania. Dodatkowo systemy jakości QCMD zapewniają zgodność z kluczowymi elementami normy ISO 17025. Ponadto materiały stosowane w ramach programów EQA, są produkowane zgodnie z normą ISO 13485.

Programy QCMD EQA wspierają wymagania regulacyjne dla laboratoriów, zgodnie z normą ISO 15189, lub równoważną. W ramach badań pilotażowych EQA co roku są wprowadzane nowe programy EQA. Pomyślnie wprowadzone programy pilotażowe stają się pełnymi programami EQA i, w stosownych przypadkach, zgodnie z normą ISO 17043, otrzymują rekomendację do akredytacji UKAS .

Pełną listę akredytowanych programów można znaleźć w katalogu QCMD lub na stronie internetowej UKAS.