QCMD Hakkında

Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD), klinik moleküler bulaşıcı hastalık tanısı alanında kar amacı gütmeyen, bağımsız bir Uluslararası Dış Kalite Değerlendirme (DKD) / Yeterlilik Testi (YT) sağlayıcısıdır.

QCMD, 120’den fazla ülkede 100’den fazla programın yönetiminden ve sunumundan sorumludur ve yıllık 15000’den fazla katılımcıya hizmet vermektedir.

DKD/YT programları, yeterlilik programından beklenen yasal ve eğitsel gerekliliklerini kapsar ve laboratuvarlara çeşitli analitik ve klinik problemler sunmak üzere tasarlanmıştır. Bunlar arasında geniş bir hedef patojen spektrumu ve genotip varyasyonları sunulması, tahlil duyarlılığı ve özgüllüğünün değerlendirilmesi yer almaktadır.

QCMD ayrıca birçok uluslararası ve ulusal bilimsel, halk sağlığı ve kalite kontrol kuruluşu ile aktif olarak işbirliği yapmakta ve uzman laboratuvar ağlarına özel DKD programları sağlamaktadır.

DKD Hakkında

Dış Kalite Değerlendirme programlarının amacı, bir laboratuvarın moleküler tanı teknolojilerini rutin laboratuvar ortamda kullanma becerisini değerlendirerek klinik laboratuvarda kalitenin izlenmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olmaktır.

QCMD DKD programları, klinik laboratuvarın, resmi kurumların gerekliliklerini karşılamasını destekler ve aynı zamanda eğiticidir. QCMD’nin sağladığı raporlar ve pratik geri bildirimler, katılımcıların, laboratuvar kalite güvence süreçlerinin etkinliğini izlemesine, potansiyel sorunları belirlemelerine ve çözmelerine olanak tanır.

 

QCMD ve DKD programlarının genel hedefleri şunlardır:

  • Moleküler teknolojilerle tespit edilebilen klinik açıdan en önemli hedefler için DKD programları sağlamak.
  • Bu klinik alanlarda genel laboratuvar performansını ölçmek.
  • Talep üzerine, laboratuvar performansının izlenmesi için uygun makamlara ve gerekirse bireysel laboratuvarlara bilgi sağlamak.
  • Moleküler DKD alanında geri bildirim ve sürekli eğitim sağlamak.
  • Gelişmekte olan moleküler hedefler ve teknolojiler için doğrudan veya diğer DKD sağlayıcıları ve/veya tanınmış bilimsel uzmanlarla birlikte pilot DKD çalışmaları başlatmak.
  • Laboratuvarın resmi gereklilikleri karşılaması için bilgi sağlamak ve akreditasyon sürecini desteklemek

Akreditasyon

QCMD, ISO 17043 [Uygunluk değerlendirmesi – Yeterlilik testi için genel gereklilikler] uyarınca akredite edilmiştir.

DKD programlarının akreditasyon durumu QCMD kataloğunda mevcuttur.

Akreditasyon kapsamı UKAS web sitesinde mevcuttur.

 

QCMD’nin Tarihçesi

QCMD, 1990’ların başında viral menenjit ve ensefalitin teşhisinde kalite kontrolünü ele almak üzere başlatılan başarılı bir Avrupa Birliği Uyumlu Eylem programından gelişmiştir.

DKD programları 1998 yılında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan Quality Control Concerted Action’ın (EU-QCCA) kurulmasıyla genişletilmiştir. Bu sayede kalite ve standardizasyon konuları, kalite kontrol materyali, yeterlilik testi (YT) veya dış kalite değerlendirmesi (DKD) ve uzlaşılmış en iyi uygulama yaklaşımlarının sağlanması yoluyla tanısal klinik viroloji ve mikrobiyolojinin gözden geçirilmesini sağlamıştır.

EU-QCCA’nın temel hedeflerinden biri, uluslararası programların uzun vadeli devamı için bir mekanizma sağlamaktı.

Moleküler Tanı için Kalite Kontrol (QCMD), moleküler tanı için Dış Kalite Değerlendirme programlarının bağımsız bir sağlayıcısı olarak çalışmaları sürdürmek ve genişletmek amacıyla Haziran 2001’de kurulmuştur.

QCMD Yapısı

QCMD Yönetimi

Yönetim, tanı alanında uluslararası topluma 'son teknoloji', dış kalite değerlendirmesi ve yenilikçi kalite çözümleri sunarak 'kalite oluşturma ve katılımcı değeri yaratma' stratejik vizyonuna bağlıdır.

Üst Yönetim Grubu (ÜYG) & Merkez Ofis

QCMD'nin günlük operasyonel faaliyetlerini koordine eder. Merkez Ofis, QCMD organizasyonunun merkezidir ve DKD hizmetini yönetmek için gerekli beceri ve yetkinliklere sahip kilit yönetimsel, idari ve teknik personelden oluşur.

Tarafsız Ofis

Tarafsız Ofis, QCMD uygulama kurallarında tanımlanan amaç ve hedefler doğrultusunda ve QCMD kalite yönetim sistemine uygun olarak, DKD programlarının ve süreçlerinin bilimsel yönetiminden sorumludur.

Bilimsel Uzmanlar (BU'lar) & Uluslararası Danışma Toplantısı

QCMD bilimsel uzmanları (BU'lar), QCMD organizasyonunun bilimsel ilerlemesi ve gelecekteki gelişimi için önemli olan bilim, endüstri, hükümet ve halk sağlığı kuruluşlarından gelen uluslararası uzmanlardan oluşmaktadır.

QCMD Danışmanları

QCMD ayrıca harici, bağımsız danışmanlar aracılığıyla da desteklenmektedir. QCMD danışmanları, bilimsel ve teknik uzmanlıkları temelinde seçilmekte ve belirli QCMD konularına danışmanlık sağlamaktadır.

Uluslararası Bilimsel ve Kalite Kuruluşları

QCMD birçok ulusal ve uluslararası bilimsel ve kalite kontrol kuruluşu ile işbirliği yapmaktadır. Her bir işbirliği girişimi ayrı ayrı ve özel anlaşmalara uygun olarak ele alınmaktadır.