Często zadawane pytania

Poniżej znajdują się przykłady często zadawanych pytań (FAQ) z odpowiedziami dostępnymi po kliknięciu nagłówków pytań.

Kiedy mogę zarejestrować się w programach QCMD EQA?

Jeśli posiadasz nazwę użytkownika i hasło QCMD, możesz zarejestrować się w programie EQA bezpośrednio w obszarze profilu uczestnika. Rok kalendarzowy QCMD EQA trwa od stycznia do grudnia, a roczna rejestracja rozpoczyna się około 3 miesiące przed rokiem kalendarzowym dla EQA. Możesz także zarejestrować się w dowolnym momencie przez cały rok, w dowolnym aktywnym programie EQA (w zależności od dostępności), logując się do swojego obszaru profilu uczestnika QCMD.

Jeśli jesteś nowy w QCMD i chcesz zarejestrować się jako uczestnik QCMD, kliknij tutaj.

Kto może uczestniczyć w programach QCMD EQA?

W programach QCMD EQA mogą wziąć udział wszystkie laboratoria zajmujące się diagnostyką molekularną chorób zakaźnych. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami, a zobaczymy, jak możemy Ci najlepiej pomóc.

Dlaczego warto używać QCMD jako dostawcy molekularnej EQA?

QCMD specjalizuje się w zapewnianiu EQA dla metod biologii molekularnej w przypadku chorób zakaźnych a programy EQA obejmują zdecydowaną większość rodzajów patogenów oraz sprawdzianów związanych z patogenami, którymi powinno być zainteresowane nowoczesne laboratorium mikrobiologii klinicznej.

Dodatkowe korzyści i funkcje obejmują:

  • BEZPŁATNĄ rejestrację ogólną, dzięki czemu laboratoria są na bieżąco informowane o corocznych programach EQA i umożliwiającą dostęp do historycznych raportów i publikacji EQA.
  • Uczestnicy mogą corocznie zapisywać się w dowolnej kombinacji programów EQA lub rejestrować się w wybranych programach EQA przez cały rok.
  • Testy QCMD EQA są udostępniane na arenie międzynarodowej w ponad 120 krajach, dając w ten sposób szeroką podstawę porównawczą dla uczestników EQA i umożliwiając poufne porównanie wyników uzyskanych w dużej liczbie laboratoriów i technologii.
  • Gdy tylko jest to możliwe i stosowne, QCMD dostarcza krajowym dostawcom EQA lub krajowym grupom ds. jakości raporty dotyczące poszczególnych krajów . Dzięki temu uczestniczące laboratoria mogą porównać swoje indywidualne wyniki zarówno na arenie międzynarodowej, jak i ich zgodność na rynku krajowym.
  • Na wszystkich etapach uczestnictwa w programie EQA zapewniana jest pełna poufność a dane EQA uczestników QCMD są przechowywane w sposób trwały i bezpieczny. Umożliwia to także laboratoriom budowanie historycznego repozytorium EQA, a ponadto w ramach programów EQA monitorowanie trendów i zarządzanie nimi.
  • QCMD zapewnia wsparcie EQA laboratoriom i współpracuje z krajowymi organizacjami ds. jakości, ułatwiając dostęp do warsztatów, seminariów i publikacji dotyczących jakości.
  • Usługą QCMD EQA zarządzają oddani profesjonalni mikrobiolodzy molekularni wspierani przez międzynarodową sieć ekspertów i doradców naukowych. Zapewnia to, że plan programów EQA jest odpowiedni i że tam, gdzie jest to możliwe, użyte próbki EQA odzwierciedlają aktualne znaczenie kliniczne i epidemiologiczne. W związku z tym uczestnicy otrzymują praktyczne sprawdziany EQA oraz związane z nimi, odpowiednie informacje zwrotne w zakresie edukacji i przepisów.
  • Wszystkie materiały EQA są szczegółowo scharakteryzowane, a panele EQA są produkowane zgodnie ze standardem branżowym ISO 13485 dla produktów do diagnostyki in vitro.
  • Unikalny IT System zarządzania EQA (ITEMS) firmy QCMD gwarantuje, że uczestniczące laboratoria mogą odpowiednio zarządzać swoimi indywidualnymi wymaganiami w zakresie EQA, raportować wyniki i monitorować trendy w EQA za pośrednictwem bezpiecznej, dedykowanej usługi. System umożliwia także uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej dla uczestników w kwestiach związanych z EQA i zapewnia ramy dla szybkiego raportowania EQA.
  • QCMD posiada akredytację ISO 17043.

Dlaczego moje laboratorium powinno uczestniczyć w EQA?

EQA zapewnia Twojemu laboratorium niezależną ocenę wyników. Spełnia to wymagania stawiane laboratorium, dotyczące zapewnienia jakości i pomaga laboratorium w wykazaniu zdolności do wykonywania testów w sposób niezawodny i powtarzalny. Laboratoria akredytowane zgodnie z normą ISO 15189 lub równoważną normą regulacyjną powinny monitorować działanie swoich metod badawczych w ramach zewnętrznej oceny jakości za pomocą porównań między laboratoryjnych, spełniających wymogi normy ISO 17043 (patrz sekcja 7.3.7.3 normy ISO 15189). W wielu krajach uczestnictwo w EQA jest wymogiem obowiązkowym.