Over QCMD

Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) is een non-profit, onafhankelijke International External Quality Assessment (EQA) / Proficiency Testing (PT) organisatie binnen de klinische moleculaire diagnostiek van infectieziekten.

QCMD is verantwoordelijk voor het beheer en de distributie van meer dan 100 programma’s in meer dan 120 landen met jaarlijks meer dan 15.000 deelnemersregistraties.

De EQA/PT-programma’s bestrijken eisen op het gebied van vaardigheidstests uit zowel de wet- en regelgeving als rondom educatieve en validatie programma’s en zijn ontworpen om laboratoria een breed scala aan analytische en klinische uitdagingen te bieden. Deze omvatten een breed spectrum aan pathogenen, genotype variaties en geven inzicht in de sensitiviteit en specificiteit van de test.

QCMD werkt actief samen met vele internationale en nationale wetenschappelijke, openbare volksgezondheidsdiensten – en kwaliteitscontrole organisaties en biedt ook op maat gemaakte EQA-schema’s aan laboratoriumnetwerken.

Over EQA

Het doel van externe kwaliteitsbeoordelingsprogramma’s is om de kwaliteit binnen het klinische laboratorium te helpen bewaken en verbeteren door het vermogen van een laboratorium te beoordelen om moleculaire diagnostische technologieën te gebruiken binnen de routinematige klinische setting.

De QCMD EQA-schema’s ondersteunen de wettelijke vereisten van het klinische laboratorium en zijn ook educatief in de toepassing. De rapporten en praktische feedback die QCMD aan de deelnemers biedt, stelt hen in staat potentiële problemen te identificeren en op te lossen, terwijl ze de effectiviteit van hun laboratoriumkwaliteitsborgingsprocessen monitoren.

De algemene doelstellingen van QCMD en zijn EQA-programma’s zijn:

  • Zorg voor EQA-programma’s voor de meest klinisch relevante pathogenen die met moleculaire technologieën kunnen worden gedetecteerd.
  • Geef een maatstaf voor de algemene laboratoriumprestaties binnen deze klinische gebieden.
  • Op verzoek informatie verstrekken voor het monitoren van de laboratoriumprestaties aan de bevoegde autoriteiten en, indien nodig, aan individuele laboratoria.
  • Het leveren van feedback en permanente educatie op het gebied van moleculaire EQA.
  • Initiëren van proef-EQA-studies, hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met andere EQA-aanbieders en/of erkende wetenschappelijke experts, voor de ontwikkeling van moleculaire doelwitten en technologieën.
  • Verstrek informatie ter ondersteuning van de wettelijke vereisten van het laboratorium en ter ondersteuning van het klinische accreditatieproces van het laboratorium.

Accreditatie

QCMD is geaccrediteerd volgens ISO 17043 [Conformiteitsbeoordeling – Algemene eisen voor ringonderzoek].

De accreditatiestatus van de EQA-schema’s is beschikbaar in de QCMD-catalogus.

De Scope van accreditatie is beschikbaar op de UKAS-website.

 

Geschiedenis van QCMD

QCMD is voortgekomen uit de succesvolle gecoördineerde actieprogramma’s van de Europese Unie die begin jaren negentig van de vorige eeuw werden opgestart om de kwaliteitscontrole binnen de klinische diagnose van virale meningitis en encefalitis op te pakken.

De EQA-programma’s werden in 1998 uitgebreid door de oprichting van een door de Europese Unie gefinancierd project Quality Control Concerted Action (EU-QCCA). Hierdoor konden de zaken rondom kwaliteit en standaardisatie worden beoordeeld in de bredere context van diagnostische klinische virologie en microbiologie door het aanbieden van QC-materiaal, vaardigheidstesten (PT) of externe kwaliteitsbeoordeling (EQA), en consensus-best practice-benaderingen.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de EU-QCCA was het bieden van een systeem om de voortzetting op lange termijn van de internationale programma’s te bewerkstelligen.

Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) werd in juni 2001 opgericht om het werk als onafhankelijke leverancier van externe kwaliteitsbeoordelingsprogramma’s voor moleculaire diagnostiek voort te zetten en uit te breiden.

QCMD-structuur

QCMD-Executive

De Executive zet zich in voor de strategische visie van ‘kwaliteit opbouwen en waarde voor deelnemers creëren’ door het aanbieden van ‘state of the art’, externe kwaliteitsbeoordeling en innovatieve kwaliteitsoplossingen voor de internationale diagnostische gemeenschap.

Senior Management Group (SMG) en centraal kantoor

Coördineert de dagelijkse operationele activiteiten van QCMD. Het Centraal Bureau is het hoofdkantoor van de QCMD-organisatie en bestaat uit senior management-, administratief en technisch personeel met de juiste vaardigheden en competenties die nodig zijn om de EQA-dienst te beheren.

Neutraal Office

In overeenstemming met de doelstellingen gedefinieerd in de QCMD Code of Practice en in overeenstemming met het QCMD Quality Management System, is het Neutral Office verantwoordelijk voor het wetenschappelijk en onafhankelijk beheer van de EQA-programma's en -processen.

Wetenschappelijke experts (SE's) en internationale adviesbijeenkomst

De QCMD Scientific Experts (SE's) bestaan uit internationale experts uit de wetenschap, de industrie, overheids- en volksgezondheidsorganisaties, die een integraal onderdeel vormen van de wetenschappelijke vooruitgang en toekomstige ontwikkeling van de QCMD-organisatie.

Adviseurs van QCMD

QCMD wordt verder ondersteund door externe, onafhankelijke adviseurs. Adviseurs voor QCMD worden geselecteerd op basis van hun relevante wetenschappelijke en technische expertise en leveren relevante input voor bepaalde QCMD-kwesties.

Internationale wetenschappelijke en kwaliteitsorganisaties

QCMD werkt samen met vele nationale en internationale wetenschappelijke en kwaliteitscontroleorganisaties. Elk samenwerkingsverband wordt individueel en volgens specifieke afspraken opgepakt.