Items home
EnglishFrenchDutchSpanishGermanItalianChineseTurkishPolishUSA
Over EKE
Structuur van QCMD

Over EKE

Doelstellingen, beoogd gebruik en objectieven van de EKE programma's
Het doel van de EKE programma's van QCMD EQA is de evaluatie van de bekwaamheid van een laboratorium om moleculair diagnostische technieken te gebruiken in een klinische setting. Dit wordt bereikt door het laboratorium een aantal stalen te bezorgen die lijken op klinisch significante stalen. Er wordt aan de laboratoria gevraagd deze stalen te testen met behulp van hun routine technieken en de resultaten terug te bezorgen aan QCMD. Dit evaluatieproces helpt om de meest geschikte praktische handelwijzen te identificeren.
De algemene doelstellingen van QCMD en zijn EKE programma's zijn:
  • EKE programma's aan te bieden voor de klinisch meest relevante targets die met moleculaire technieken onderzocht kunnen worden.
  • Een maatstaf aanbieden voor de algemene performantie van de laboratoria in deze klinische gebieden.
  • Op vraag informatie aanbieden voor de monitoring van de performanties van de laboratoria, aan de bevoegde autoriteiten en, zo nodig, de individuele laboratoria
  • Feedback en continue vorming aanbieden in het gebied van moleculaire EKE
  • Piloot EKE schema's ontwikkelen, hetzij direct, hetzij in samenwerking met andere EKE organisatoren en/of erkende experten in het ontwikkelen van moleculaire targets en technologieën.
  • Informatie aanbieden om de regelvoming binnen het laboratorium te ondersteunen en om de accreditatie procedures van het laboratorium te helpen.
  • Unit 5, Technology Terrace, Todd Campus, West of Scotland Science Park Glasgow G20 0XA Scotland, UK
    Tel: +44 (0)141 945 6474 Fax: +44 (0)141 945 5795 Enquiry Form