Items home
EnglishFrenchDutchSpanishGermanItalianChineseTurkishPolishUSA
Dış Kalite Değerlendirme Hakkında
QCMD'nin Yapısı

QCMD Hakkında

QCMD Hakkında
Dış kalite değerlendirme (DKD) programlarının amacı, laboratuvarın rutin klinik uygulamalarda moleküler tanı tekniklerini kullanma becerisini değerlendirerek klinik laboratuvarlarda kalitenin izlenmesi ve iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. QCMD dış kalite değerlendirme programları, klinik laboratuvarların ruhsat gereksinimlerini karşılamanın yanısıra eğitsel destek verir. QCMD, raporlar ve geri bildirimler ile laboratuvarın kalite güvencesi süreçlerinin etkinliğinin izlenmesini sağlarken, katılımcıların potansiyel sorunları fark etmelerine ve çözmelerine olanak verir.
QCMD dış kalite değerlendirme programları nasıl yürür?
Kayıt olan laboratuvara, klinik açıdan anlamlı ve/veya testin analitik özelliklerini değerlendirmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmış bir seri örnek yollanır. Laboratuvarın bu örnekleri, rutinde kullandığı işlem ve yöntemi kullanarak çalışması ve laboratuvarın düzeni, test metodu, uygulanan işlemler hakkındaki soruları yanıtlaması istenir. Laboratuvar, örnekleri çalışarak elde ettiği test sonuçlarını ve teknik sorulara verdiği yanıtları on-line olarak QCMD'ye iletir. Katılımcılara, tanınan sürenin sonlanmasından sonra, programa katılan tüm laboratuvarların performansını gösteren ve ayrıca laboratuvarın içinde yer aldığı gruptaki diğer katılımcılara göre performansını değerlendiren bir rapor yollanır. Buna ek olarak, anlaşma yapılan bazı ülkeler için, ilgili bölgeye ait sonuçlar ulusal kalite organizasyon sağlayıcısına iletilir.
Kalite önemlidir
Bir uluslararası dış kalite değerlendirme (DKD) programlar sağlayıcısı olarak QCMD için kalite çok önemlidir. QCMD, katılımcı odaklı profesyonel bir hizmet vermeye özen göstermektedir. QCMD, ISO17043:2010'e göre akredite olmuştur. QCMD'nin sağladığı programlar, ilgili standartların gerektirdiği etik uygulama esaslarına bağlıdır. QCMD'nin kalite sistemleri ISO17025:2005'in ana ilkelerine uyulduğununun garantisini verir. Bunlara ek olarak, DKD programlarında kullanılan materyal ISO13485:2016 esaslarına göre hazırlanır.

QCMD DKK programları, ISO15189:2012 veya eşdeğeri laboratuvar ruhsatlandırma gerekliliklerini destekler. Her yıl Pilot DKK çalışmaları altında yeni DKK programları sunulmaktadır. Başarılı bulunan pilot programlar, DKK programlarına dönüştürülmekte ve uygun görüldüğünde UKAS ISO17043.2010 akreditasyonu için önerilmektedir.

Akredite şemaların tam listesi QCMD kataloğunda veya UKAS web sitesinde bulunabilir.
QCMD'nin tarihçesi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Unit 5, Technology Terrace, Todd Campus, West of Scotland Science Park Glasgow G20 0XA Scotland, UK
Tel: +44 (0)141 945 6474 Fax: +44 (0)141 945 5795 Enquiry Form