Items home
EnglishFrenchDutchSpanishGermanItalianChineseTurkishPolishUSA
O EQA
Struktura QCMD

O QCMD

O QCMD
Zadaniem programów zewnętrznej oceny jakości jest pomoc w monitorowaniu i polepszeniu jakości w laboratoriach klinicznych, poprzez ocenę umiejętności laboratoriów używania technologii biologii molekularnej w rutynowych badaniach klinicznych. Programy EQA QCMD wspierają wymagania dotyczące jakości w laboratoriach klinicznych jak również pełnią rolę edukacyjną w ich stosowaniu. Raporty i praktyczne informacje zwrotne otrzymywane przez uczestników z QCMD pozwalają im na identyfikację i rozwiązywanie potencjalnych problemów, które mogą pojawiać się podczas monitorowania efektywność w zapewnianiu jakości badań wykonywanych przez laboratoria.
Jak działają programy EQA QCMD
Zarejestrowane laboratorium otrzymuje serie próbek opracowanych tak, aby przypominały istotne klinicznie wzorce i/lub oceniały specyficzną analityczną charakterystykę metody. Od laboratorium wymaga się wykonania badania tych próbek z użyciem rutynowo stosowanej metody i standardowych procedur oraz udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji laboratorium, metody oznaczania oraz procedur. Wyniki badań otrzymane z laboratorium są przesyłane zwrotnie do QCMD on-line. Następnie, po zakończeniu okresu przeznaczonego na wykonanie badań EQA, uczestniczące laboratoria otrzymują indywidualny raport, który zawiera dalsze szczegóły wykonania dla wszystkich uczestników EQA oraz ocenę wykonania, w odniesieniu do innych laboratoriów w ich ocenianej grupie . Ponadto dla uczestniczących w programach krajowych organizacji d/s jakości, wysyłane są specjalne raporty, dotyczące grup regionalnych.
Jakość jest ważna
Jako, że jesteśmy międzynarodową organizacją zajmującą się EQA, niezwykle ważna jest jakość i QCMD jest zobowiązana do dostarczania profesjonalnemu użytkownikowi serwisu zorientowanego na EQA. QCMD jest akredytowana zgodnie z ISO17043: 2010. Dodatkowo, schematy, które dostarcza są wykonywane zgodnie i ściśle z zapisami Kodu Praktyki. Systemy jakości QCMD zapewniają także, że są zgodne z kluczowymi elementami standardu ISO17025:2005. Ponadto, materiały używane do programów EQA są również produkowane zgodnie ze standardem ISO13485:2016.

Programy EQA QCMD sa zgodne z laboratoryjnymi wymaganiami regulacyjnymi normy ISO15189:2012 lub równoważnej. Nowe programy EQA są wprowadzane corocznie jako testy pilotażowe EQA. Udane testy pilotażowe stają się pełnymi programami EQA i (w stosownych przypadkach) będą rekomendowane do akredytacji UKAS zgodnie z ISO17043:2010.

Pełną listę akredytowanych programów można znaleźć w katalogu QCMD lub na stronie internetowej UKAS.
Przeczytaj więcej o historii QCMD
Unit 5, Technology Terrace, Todd Campus, West of Scotland Science Park Glasgow G20 0XA Scotland, UK
Tel: +44 (0)141 945 6474 Fax: +44 (0)141 945 5795 Enquiry Form