Items home
EnglishFrenchDutchSpanishGermanItalianChineseTurkishPolishUSA
Dış Kalite Değerlendirme Hakkında
QCMD'nin Yapısı

Dış Kalite Değerlendirme Hakkında

Amaçlar, Dış Kalite Değerlendirme (DKD) programlarının kullanım alanları ve hedefleri
QCMD DKD programlarının amacı, laboratuvarın moleküler tanısal teknikleri kullanma becerisini klinik ortamda değerlendirmektir. Bunun için klinik açıdan anlamlı numunelere benzeyen bir seri örnek laboratuvara iletilir. Laboratuvardan, bu örnekleri standart yöntemleri kullanarak test etmesi ve sonuçları QCMD'ye geri yollaması istenir. Bu değerlendirme süreci en iyi tanısal yaklaşımın belirlenmesine yardımcı olur.
QCMD ve sağladığı DKD programlarının hedefleri:
  • Moleküler tekniklerle saptanabilen klinik açıdan anlamlı hedefler için DKD programları sağlamak
  • Belirtilen klinik alanlarda genel laboratuvar performansı ölçümü sağlamak
  • Gereğinde talep üzerine, uygun yetkililere laboratuvarların performanslarının izlenmesine ilişkin bilgi vermek
  • Moleküler DKD alanında sürekli eğitim ve geri bildirim sağlamak
  • Geliştirilmekte olan moleküler hedefler ve teknolojiler için alanında tanınan uzmanlar ve/veya diğer dış kalite değerlendirme programı ile birlikte veya bağımsız olarak pilot DKD programları geliştirmek
  • Laboratuvarın ruhsatlandırılmasına ve klinik akreditasyon sürecine destek olmak için bilgi sağlamak
Unit 5, Technology Terrace, Todd Campus, West of Scotland Science Park Glasgow G20 0XA Scotland, UK
Tel: +44 (0)141 945 6474 Fax: +44 (0)141 945 5795 Enquiry Form